eMailMasters
 Bevrijdt U uit het WEB !
 

Home

Over eMailMasters

Producten en diensten

Onze werking

Juridische aspecten

Enkele vuistregels

Contacteer ons

 

 
Tel. +32 14 591035
info@emailmasters.com
web rood
Juridische aspecten  
De Europese Unie wenst in de loop van volgende tien jaar de meest competitieve and dynamisch kennis-gedragen economie van de wereld te worden.  Ondernemingen en burgers moeten toegang hebben tot een goedkope, maar topklasse communicatie- en infrastructuur en diensten. Elke burger moet de bekwaamheden kunnen verwerven om volwaardig in de kennismaatschappij te kunnen leven en werken.

Dit heeft uiteraard bep. (juridische) consequenties.

TOENAME GEBRUIK INTERNET ONEIGENLIJK GEBRUIK
 • Europa

– 2000: 40.000.000 gebruikers

– 2005: 190.000.000 gebruikers

– CEO’s: 8%

– Wetenschappers: 2,5 % /1000 medewerkers

 • V.S.

– 2000: 140.000.000 gebruikers

– Wetenschappers: 6,7 % /1000 medewerkers

 

 • Onderzoek Australia
 • 1224 werknemers en 1438 werkgevers

  – Surfen voor eigen aangelegenheden

  • 25%: 15 minuten
  • 30%: 30 minuten
  • 14%: één uur
  • 9%: meer dan een uur

 

RECHTEN EN PLICHTEN MAAK AFSPRAKEN
 • Controle door werkgever is mogelijk en

noodzakelijk:

– Materiaal - arbeidstijd

– Verantwoordelijk voor het gebruik van netwerk

– Industriële spionnage

– Sexual harassment

– Bescherming databanken

– Hackers - virussen

 • PRIVACY

Maak afspraken

Proportioneel

 

 • Klare regels vastleggen.
 • Duidelijk maken dat gebruik niet privaat is en meedelen dat er permanente registratie en controle van internetverbindingen is; dat de medewerker verantwoordelijk is voor alles wat onder zijn pass-woord gebeurd. Gebruik is functioneel. Geen eigen zaak, vermaak, discrimerende taal. Geen politiek..
 • Persoonlijk gebruik in beperkte mate.
PROPORTIONEEL
 • Alleen controle in die mate dat het nodig is.
 • Speciale gevallen:

Beroepsgeheim

 • Arbeidsgeneesheer
 • Ziekenhuisgeneesheer
 • Advokaat
 • Journalist………
 • Voorwerp van overleg, individueel en

collectief

 

Bron: Prof. Blanpain

© WWW.EMAILMASTERS.COM