eMailMasters
 Bevrijdt U uit het WEB !
 

Home

Over eMailMasters

Producten en diensten

Onze werking

Juridische aspecten

Enkele vuistregels

Contacteer ons

 

 
Tel. +32 14 591035
info@emailmasters.com
web rood
Ontstaan en achtergrond van eMailMasters  
Jamadata nv bestaat al meer dan 25 jaar en is een gevestigde waarde in de software-wereld voor KMO’s. Sinds meer dan 8 jaar wordt er in de richting van Internettoepassingen gewerkt.

In het verleden werden programma’s steeds op de PC van de klant geïnstalleerd. De klant stond dan zelf in voor het onderhoud van het pakket. Vroeger was dit vrij eenvoudig en hadden de PC’s een lange levensduur … Maar de snelle veroudering van PC’s en/of operating systemen zorgen voor een duur totaal prijskaartje.

  money

Meer en meer studies wijzen uit dat klanten liever gewoon applicaties gebruiken, zonder daarom in te staan voor het beheer ervan. Men gaat dus applicaties huren en betaalt gewoon voor het gebruik ervan. De totaalkost zou veel lager zijn en men beschikt steeds over de nieuwste versie ! Zo’n aanbieder van diensten noemt men een ASP : Application Service Provider. Jamadata nv gelooft in deze visie en zocht al enige tijd naar zo’n interessante applicatie …

E-mail wint aan belang van jaar tot jaar. Toch bleven vele bedrijven beducht om het nieuwe medium binnen te halen : bedrijfsleiders hadden schrik om een Trojaans paard binnen te halen. Hun voornaamste zorgen waren : Wie ontvangt welke informatie ? Wie stuurt welke e-mails naar waar ? Wat kost zo’n mailserver aan installatie en aan onderhoud ? Welk soort abonnement heeft men nodig bij zijn ISP (Internet Service Provider).

Tevens was er een nood aan duidelijk en verstaanbare informatie, naar maat van de klant. Het is niet normaal dat universitair geschoolde bedrijfsleiders offertes van Internet firma’s niet begrijpen … Op gebied van Internet wordt er immers nogal vaak gesproken in afkortingen en vakjargon ! Er wordt niet gedacht in termen van concrete en duidelijke antwoorden op reële vragen … De Internet wereld gaat zo snel dat men vaak zichzelf voorbij loopt en buitenstaanders hun interesse verliezen.

Anderzijds werden bedrijven steeds meer verplicht over te schakelen op e-mail. Het doorsturen van computergegevens tussen bedrijven onderling gaat immers heel snel en biedt ongekende mogelijkheden. Complete plannen voor metaalconstructies, matrijzen, machinebouw, …. doorsturen naar bedrijven in binnen en buitenland is zo eenvoudig als een fluitje van een cent. Via een klassieke weg waren hier soms meerdere floppies voor nodig, die soms moeilijk leesbaar waren of magnetisch beschadigd werden onderweg (bv. bij douane controle).

apestaart
 

Zo kwam e-mail via een achterdeur in vele bedrijven binnen. Eerst bij één persoon, en daarna bij meerdere werknemers : het werd een echte wildgroei. Vele bedrijven wensten dan ook een centrale oplossing voor het beheer en gingen op zoek naar een eigen e-mailserver … Technisch gezien is dit een prima oplossing, maar vanuit de directie begon men zich toch vragen te stellen over deze nieuwe informatiestroom, die dwars door het bedrijf heen gaat, zonder al te veel controle.

Een ander probleem dat zich aandiende, was de beveiliging tegen inbraak. In de e-mailserver van bepaalde fabrikanten bleken achterpoortjes te bestaan, zodat hackers toegang kregen tot de ganse informatie op het bedrijfsnetwerk … Ook hier bestaan remedies tegen. Maar stilaan raakten bedrijven verstrikt in de kostenspiraal : om een eenvoudig ding te bereiken (nl. een vlotte e-mail verwerking), moet men blijven investeren in infrastructuur.

Vanuit deze nood is eMailMasters ontstaan. Wij willen bedrijven adviseren en begeleiden bij het invoeren van e-mail in de organisatie. Dit gaat van eenvoudige adviezen zoals het aanvragen van een eigen domeinnaam, over de naamgeving voor e-mail gebruikers, tot en met het ontwerpen van de hardware infrastructuur die men hiervoor nodig heeft. Heel belangrijk hierbij is de dialoog met de directie en de gebruikers binnen het bedrijf. Elk bedrijf is anders en heeft andere specifieke noden. Dit moet eerst bestudeerd worden.

  solution

eMailMasters zal in mensentaal de verantwoordelijke van een bedrijf op de hoogte brengen van de voordelen en de gevaren van e-mail. Om het management van een bedrijf toe te laten om een visie rond e-mail communicatie te ontwikkelen, is het van belang dat men de basisprincipes van e-mail kent, die werkelijk heel eenvoudig zijn. Aan de hand van deze informatie kan men dan bepalen wat binnen het bedrijf wel en niet kan via e-mail. Samen met eMailMasters kan men dan een strategie uitwerken en huisregels opstellen.

eMailMasters wil dit bereiken via verschillende wegen.

  • Via seminaries kan men snel en efficiënt grotere groepen van mensen voorlichten over de werking en de gevaren van e-mail. Na afloop zouden de deelnemers voor zichzelf een visie moeten kunnen ontwikkelen rond e-mailcommunicatie.
  • Nadien kan men dan bedrijven bezoeken en een analyse of een audit maken van de noden van een bedrijf. Het bedrijf krijgt dan een concreet verslag naar maat met concrete tips over de invoering van e-mail binnen de organistatie.
  • eMailMasters zal ook trainingen verzorgen om het personeel een goede werkhouding te geven rond het gebruik van e-mail. Deze cursussen kunnen op het bedrijf zelf gegeven worden.

Op het gebied van diensten biedt eMailMasters ook concrete zaken aan. Meer en meer bedrijven geloven niet meer in het installeren van tick-servers, dat zijn servers die alle toepassingen moeten verwerken, in het eigen bedrijf, en onder supervisie van eigen personeel. Meer en meer gaat men over naar thin-servers, dat zijn aparte kastjes die ontworpen zijn voor één bepaalde taak. Zo is er een ganse waaier van thin e-mailservers beschikbaar.

Klanten willen het beheer en de controle van hun e-mail stroom uitbesteden. Daartoe biedt eMailMasters bedrijven concrete toepassingen aan die niet meer bij de klant geïnstalleerd worden, maar gewoon centraal bij eMailMasters uitgevoerd worden. Het instellen van deze toepassingen e.d. kan de bedrijfsleiding via een gewoon telefoontje doen. Heel eenvoudig en efficiënt. Men wordt zo minder afhankelijk van een in-huis specialist, die hoe langer hoe moeilijker te vinden is.

Het is algemeen bekend om niet alle eieren in één mandje te leggen. Waarom zou men dan alle communicatie (vaste telefonie, mobiele telefonie, netwerkinstallatie, eigen telefooncentrale, oproepsysteem, inbraakdetectie, branddetectie, internet toegang, WEB-site, e-mail communicatie …) aan één firma toevertrouwen ? Als outsourcing de boodschap is, moet men voor elke specifieke toepassing ook een specialist zoeken. Op die manier kan men voor elke toepassing in volle vrijheid de beste partner nemen !

eMailMasters biedt daarom alleen e-mail aan en alles wat met e-mail te maken heeft, dit zowel naar beheer als marketing. eMailMasters biedt geen Internettoegang aan, daarvoor zijn er andere specialisten.

  one way

Ondertussen is er zelfs al een naam voor : eCASP wat staat voor : ‘eMail Communications Application Service provider’. In mensentaal vertaalt is dit : eMailMasters.

© WWW.EMAILMASTERS.COM