eMailMasters
 Bevrijdt U uit het WEB !
 

Home

Over eMailMasters

Producten en diensten

Onze werking

Juridische aspecten

Enkele vuistregels

Contacteer ons

 

 
Tel. +32 14 591035
info@emailmasters.com
web rood
Tien vuistregels voor e-Mailgebruik  
Internet en e-mail zijn aan een spectaculaire opmars bezig in het bedrijfsleven. Geen enkele onderneming die zichzelf au sérieux neemt, of door anderen au sérieux genomen wil worden, kan het zich nog permitteren niet elektronisch bereikbaar te zijn. Met de opmars van e-mail op de werkvloer duiken ook nieuwe vragen op. Geef je elke medewerker een adres? Controleer je het e-mailgebruik? Schrijf je ook verkoopbrieven per e-mail? Hoe bescherm je je tegen virussen? Met deze tien vuistregels zit u op het goede elektronische pad.
1. E-mail is niet het ultieme communicatiemiddel

Alhoewel e-mail enorm gebruiksvriendelijk, snel en betrouwbaar is, mag je niet vergeten dat de andere communicatiemiddelen ook hun troeven hebben. Schakel daarom nooit honderd procent over op e-mail voor uw interne en externe communicatie. Vergeet bijvoorbeeld niet dat er nog steeds mensen zijn die geen mailadres hebben. Verder veranderen mailadressen nogal vlug. Een faxnummer van een bedrijf blijft hetzelfde, maar wanneer uw contactpersoon in dat bedrijf van job verandert, wordt zijn mailadres ongeldig. Want nog lang niet iedereen heeft de reflex een elektronische adreswijziging aan iedereen te melden.
E-mail is een communicatiemiddel dat vlot overkomt. Gebruikers hebben de neiging nogal snel op losse spreektaal over te schakelen in elektronische berichten. In sommige gevallen kan dat handig zijn, maar voor zakelijke contacten tussen bedrijven is enige behoedzaamheid geboden. Sommige berichten kunnen onbeleefd overkomen. Door een gebrek aan nuances kan de boodschap ook verkeerd begrepen worden.
Zeker wie via e-mail onderhandelingen voert, moet op zijn tellen passen. De tegenpartij zou ten onrechte kunnen veronderstellen dat bepaalde voorstellen bindend zijn, omdat ze nu eenmaal neergeschreven werden. Stel daarom op voorhand met zakenpartners duidelijke regels op (zie vuistregel 3).
Dit neemt niet weg dat e-mail grote troeven kan hebben bij onderhandelingen. Om een belangrijke tekst ter nalezing bij een zakenpartner te krijgen, is het bijvoorbeeld niet meer nodig een koerier in te schakelen. Via een programma als Acrobat kan je de documenten beveiligd doorsturen als attachment. Veel sneller, en even veilig.

Terug naar de opsomming
2. Vergeet niet dat een mail altijd ergens bewaard wordt.

Bill Gates zal het geweten hebben. In de antitrustrechtszaak tegen Microsoft waren de mails die hij intern verstuurd had, een belangrijk element in het discours van de aanklagers. Zelfs Gates had er blijkbaar niet aan gedacht dat mails die je in de elektronische prullenbak werpt, niet definitief verloren zijn. Zelfs indien ze van de interne systemen verwijderd worden, kunnen ze nog altijd getraceerd worden op alle tussenstations waarlangs e-mails komen, zoals die van de service providers.
Wees dus op je hoede met het versturen van vertrouwelijke informatie via het net. Zelfs intern is er altijd een systeem- of e-mailbeheerder die de initiële toegangscode van je mailbox heeft en dus alles mee kan lezen. Vergeet ook niet dat een ontvanger via een druk op de knop je mail naar tientallen andere mensen kan doorsturen.
Het gezond verstand zegt dat je echt vertrouwelijke informatie nergens opschrijft. Wil je toch iets vertrouwelijks mailen, gebruik dan een gratis mailadres buiten je organisatie (zoals hotmail, yahoo, lycos, excite of ad valvas).
Bewaarde mails kan je natuurlijk ook zelf gebruiken voor het intern personeelsbeleid. Verzonden mails kunnen een aanwijzing van onprofessioneel gedrag van een werknemer zijn. Maar tot nog toe aanvaardde het gerecht e-mail nog niet als echt bewijs, wel als een ondersteuning van bestaand bewijsmateriaal.
Terug naar de opsomming

3. Maak duidelijke afspraken met zakenpartners

Er bestaat nog steeds een juridisch vacuüm wat de elektronische contacten tussen bedrijven betreft. Daarom is het aangewezen met de belangrijkste zakenpartners concrete afspraken rond het gebruik van e-mail op (echt) papier te zetten. Je kan bijvoorbeeld een overeenkomst opstellen waarin duidelijk bepaald wordt wie bij beide partners bestellingen kan plaatsen of aanvaarden. Of wie gemachtigd is on line over contracten te onderhandelen.
Bepaal ook om welke bedragen het mag gaan. Wanneer iemand bijvoorbeeld maandelijks een bestelling plaatst voor 1 ton staal, maak dan duidelijk wat er moet gebeuren als plots een bestelling opduikt van 5 ton.
Voorts kan het geen kwaad om af te spreken wat moet gebeuren bij conflicten. Een onderlinge arbitrageprocedure vastleggen, lijkt de beste oplossing. Zon geschil, waarbij een beroep wordt gedaan op een externe arbiter, is wel duurder, maar biedt het voordeel van de snelheid. Een bedrijf kan het zich niet meer permitteren enkele jaren te wachten op een uitspraak van de rechtbank.
Terug naar de opsomming

4. Pas op met interceptie van e-mails

Een bedrijf kan op twee manieren met interceptie geconfronteerd worden: je kan er het slachtoffer van worden of je kan zelf mails controleren, om bijvoorbeeld het personeel te controleren.
Om te vermijden dat concurrenten uitgaande mails zouden onderscheppen, of zelfs wijzigen, lijkt encryptie van berichten de enige oplossing. Encryptie bestaat uit het coderen van je boodschap. Enkel de ontvanger, die weet hoe hij de code kan ontcijferen, kan daadwerkelijk het bericht lezen. Het grote probleem met encryptie is het gebrek aan compatibiliteit tussen encryptieprogrammas. Daarom moeten nogal wat afspraken gemaakt worden tussen bedrijven: Welke versies gebruiken we? Hoe wisselen we de sleutels uit? Wie bewaart de sleutels? Wat doen we als de sleutels vervallen? Al die vragen kunnen natuurlijk opgelost worden, maar ze maken het geheel toch wel complex. Encryptie in één bedrijf is wel gemakkelijk haalbaar.
Een directeur van een bedrijf kan ook zelf binnen- en buitengaande elektronische berichten van zijn personeelsleden controleren. Daarvoor bestaan op de markt verschillende programmas, die bijvoorbeeld alle mails controleren op bepaalde kernwoorden. (zie kader) Een bedrijf dat een nieuwe merknaam ontwikkelt, kan bijvoorbeeld controleren of die geheime naam de deur uitgaat. Omgekeerd kan je binnenkomende berichten bijvoorbeelden screenen op namen van headhunters.
Belangrijke vraag is in welke mate je het briefgeheim van je werknemers schendt als je hun e-mails onderschept. Daarover bestaat nog steeds juridische onduidelijkheid. Daarom is het best expliciet in de beleidsnota te vermelden dat alle mails gecontroleerd kunnen worden en hoe of wanneer dat kan gebeuren.
Terug naar de opsomming

5. Overbelast uw netwerk niet

Bepaalde bestanden die in attachment van een e-mail meegestuurd worden, kunnen belastend zijn voor het netwerk. Audio- en filmfragmenten of bepaalde programmaatjes zijn op zich misschien niet zo zwaar, maar als ze intern circuleren in het bedrijf, kan zich een probleem voordoen. Maak uw medewerkers duidelijk dat de schijfruimte van het systeem beperkt is en stel daarom duidelijke regels op.
Terug naar de opsomming

6. Vaccineer u tegen virussen

E-mail is het medium bij uitstek voor de distributie van computervirussen. Vorig jaar bijvoorbeeld slaagde het Melissa-virus erin meer dan 100.000 computers te infecteren en sommige bedrijfsnetwerken plat te leggen. Daarom is het belangrijk uw netwerk af te schermen met een firewall, een soort van ommuring die het systeem beschermt tegen ongewenste indringers. Antivirussoftware moet een vast onderdeel zijn van die firewall. Omdat makers van virussen creatief zijn en razendsnel nieuwe antivirusprogrammas proberen te omzeilen, is een regelmatige update van die programmas broodnodig. Zelfs dat volstaat niet altijd. Ook hier weer is het belangrijk de personeelsleden te waarschuwen voor nieuwe virussen. Een oplossing kan er ook in bestaan alle attachments te laten dowloaden op een stand-alone pc die de nieuwste antivirusprogrammas bevat. Als zich dan toch een probleem voordoet, wordt het bedrijfssysteem gevrijwaard.
Terug naar de opsomming

7. Houd ongewenste indringers buiten

De firewall is ook het ideale middel om hackers tegen te houden. Vooral grote bedrijven zijn de jongste tijd op hun hoede voor mediageile inbrekers in hun systeem. Maar ook kleinere ondernemingen moeten voorzichtig zijn. Hoewel in de praktijk in ons land nog niet veel spectaculaire verhalen bekend zijn, is het technisch perfect mogelijk dat een concurrent met behulp van een hacker in je systeem inbreekt om bepaalde bestanden te wissen of te kopiëren.
Terug naar de opsomming

8. Wees op uw hoede voor spam

Ook spam kan een bedreiging vormen voor het bedrijfsnetwerk. Spamming is het ongevraagd toesturen van berichtjes, meestal in heel grote hoeveelheden. Het fenomeen kan een echte pest zijn, omdat je netwerk ongevraagd overstelpt wordt met ongevraagde berichtjes. De internettoeleveranciers proberen wel tegen spammers op te treden, maar die zijn hen vaak te vlug af. Vraag daarom uw medewerkers het probleem steeds te signaleren. Het is geen goed idee te antwoorden op een berichtje van een spammer, zelfs niet met de vraag niets meer te sturen. De verzender is er dan zeker van dat hij een juist adres te pakken heeft en zal zeker nog berichten sturen.
Je moet er zelf ook op letten niet ongewild aan spamming te doen. Wees voorzichtig met het sturen van mails naar prospecten. Zo' n vorm van direct marketing komt vaak onbeleefd over. Het wekt net zoveel ergernis op als een verkoper die zonder een afspraak een bedrijf binnenvalt.
Terug naar de opsomming

9. Maak het e-mailbeleid duidelijk in een expliciete interne richtlijn

Stel een richtlijn op voor alle personeelsleden, waarin je duidelijk bepaalt wat mag en wat niet mag met het gebruik van e-mails. Deze richtlijn kan de volgende elementen bevatten:
- Stel duidelijk waarvoor e-mail verboden is (afhandelen van contracten, verkoopbrieven, lange persoonlijke gesprekken, ).
- Stel regels op voor het persoonlijk gebruik van e-mail. Het is zinloos persoonlijke mails te verbieden, net zoals je persoonlijke telefoontjes niet kan vermijden. Zeg bijvoorbeeld dat de werkprestaties er geen enkel moment mogen onder lijden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het internet.
- Geef uitleg over de wet op copyright, zodat duidelijk wordt dat medewerkers niet alles mogen kopiëren van het internet.
- Bepaal een maximumlimiet van het aantal bytes dat een mail mag bevatten, om het systeem niet te overbelasten. Verbied attachments in bepaalde formaten, zoals real audio of filmfragmenten.
- Verduidelijk de stijl waarin zakelijke e-mails geschreven moeten worden.
- Bepaal duidelijke regels voor interne memos, om te vermijden dat heel het bedrijf, tot de directie toe, bestookt wordt met mails waarin mensen pasgeboren katjes kwijt willen of op zoek zijn naar een nieuwe stofzuiger. Zulke memos kunnen naar een mailbeheerder gestuurd worden, die dan zelf beslist wat naar wie gestuurd mag worden.
- Maak gebruikers bewust van het gevaar op virussen, spamming of hacking. Zeg waar werknemers terecht kunnen als er problemen ontstaan.
- Maak de sancties duidelijk in geval van misbruik.
Tegelijk is het nuttig alle medewerkers met e-mail een opleiding te laten volgen rond mailgebruik, waarin ze praktisch leren met het medium om te gaan en waarin ook duidelijk gemaakt wordt waarom bepaalde zaken wel of niet toegelaten zijn. Maak hen bewust van het medium, zodat het een nuttig gebruiksinstrument, maar geen nieuw speelgoed wordt.
Terug naar de opsomming

10. Stel een interne verantwoordelijke aan

Een beleidsnota heeft weinig zin als ze niet opgevolgd wordt. Daarom is het belangrijk dat een persoon verantwoordelijk wordt voor alles wat met intern internetgebruik te maken heeft. Zorg dat deze persoon steeds bereikbaar is. Maak hem verantwoordelijk voor de selectie van interne notas. Deze persoon kan een nuttige rol spelen in conflicten. E-mail kan een ideaal middel zijn om collegas te pesten. Het is vaak heel gemakkelijk een berichtje te sturen in de naam van een collega, wanneer die bijvoorbeeld eventjes zijn werkpost verlaten heeft.
De verantwoordelijkheid van deze persoon is aanzienlijk. Geef deze functie niet aan puur technische mensen. Iemand met een beleidsfunctie aanstellen, of op zijn minst erbij betrekken, kan daarom nuttig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de IT-directeur, de personeelsdirecteur of de commerciële directeur.

Bron : Henk DheedeneTerug naar de opsomming

 

© WWW.EMAILMASTERS.COM