eMailMasters

 Bevrijdt U uit het WEB !

 

Home

Producten en diensten

Eerste stap

Controlling

Marketing

eZines

WEB-Update

eMail-on-demand

Tracking

Dispatch

Outside

Contacteer ons

 

Tel. +32  14 591035
info@emailmasters.com
web rood
eZines  

Een eZine is een nieuwsbrief die men aan (potentiële) klanten stuurt. Men houdt hen zo regelmatig op de hoogte. Het voordeel van zo’n mailing is de lage kostprijs. Belangrijk is de opvolging van de resultaten. Men kan op deze manier de impakt meten. eZines zijn een belangrijke schakel in het nieuwe concept van ‘permission marketing’. Het beheren van de e-mailadressen van de klanten dient dus heel stipt gevolgd te worden.

eMailMasters zorgt ervoor dat uw e-mail mooi verpakt wordt en dat de e-mail telkens volledig gepersonaliseerd wordt met de naam en het adres van de klant. Het is dan net of U de e-mail manueel verzonden heeft.

Ook moet de mogelijkheid geboden worden dat in de e-mail een link staat om het abonnement op te zeggen.  eMailMasters zorgt voor een professionele benadering.

WEB-Update  
Via dit instrument kan eMailMasters er voor zorgen dat klanten zich kunnen intekenen op een pagina van uw WEB-site. Als U deze pagina dan verandert, wordt hij onmiddellijk via e-mail verwittigd dat de pagina gewijzigd is. Dit systeem werkt volledig automatisch via een link vanop uw pagina’s.
eMail-on-demand  
In diverse publikaties kan men een e-mailadres vemelden om meer info over uw produkt op te vragen. Dit biedt 2 voordelen : U kan meten welke publikatie het meeste effekt heeft; en anderzijds krijgt U alle e-mailadressen van de geinteresseerden (voor permission marketing). 

eMailMasters kan dan automatisch, uitgaande van het e-mailadres, hun onmiddellijk de juiste links naar uw WEB-site doormailen.

Tracking  

In een klantenrelatie is de stipte opvolging van boodschappen heel belangrijk.  Klantenvragen of klachten aan een helpdesk krijgen een automatisch trackingnummer. Op die manier kan een interne supervisor controleren of alle vragen ook effectief behandeld worden … Het is zelfs mogelijk om tijdig te waarschuwen voor vragen die niet tijdig behandeld worden …

Dispatch  
Wanneer men over één centrale e-mail helpdesk voor het ganse bedrijf beschikt, kan het toch zijn dat elke e-mail aan een gespecialiseerde medewerker overgemaakt moet worden. Deze verdeling kan ook automatisch gemaakt worden. Men kan dit bv. door aan de hand van sleutelwoorden. In een electrozaak zou men kunnen zoeken naar de woorden : hifi, wasmachine, vaatwasser, …. en afhankelijk van het voorkomen ervan kan eMailMasters de e-mail automatisch doorsturen naar de juiste medewerker !

© WWW.EMAILMASTERS.COM